Historien

Slik begynte det ‘Hovedstyremøte hos Leif Svartås 27. januar 1974. Sak 18/74. Vedtak: Styret tar kontakt i første omgang med Bernhard Olsen om diskusjon for trasevalg for dette turløpet. Videre en spesiell kontakt med oppsitterne i Vera der planene for … Fortsett å lese Historien