Om Veresfestivalen

VERESFESTIVALEN

Vera 1990

Veressjøen Rundt er tatt tilbake til opphavet – både tidsmessig og løpsmessig. Rennet går rundt vakre Veressjøen – første helga i juli, akkurat som ved oppstarten i 1974. Seige myrtrasêer, heftige stigninger, luftige svev ned mot Tronsmoen før de siste kilometrene tilbakelegges på den gruslagte Veresvegen inn mot Vera samfunnshus. Det er ikke uten grunn Veressjøen Rundt kalles midt-Trøndelags heftigste fjell-løp. Oddvar Brå har vært her. Bjørn Dæhlie har vært her. Sture Sivertsen har vært her. Og jo da, Petter har vært her også! Tørr du bli med?