Takk til gode sponsorer

Hovedsponsor Veressjøen Rundt 2024

AASEN SPAREBANK

VERA HYTTESERVICE

 

Gullsponsor 2024

UMAS

NAVA SPORT

MASKIN OG MOTOR AS

Sølvsponsor 2024

COOP MIDT-NORGE

MIDT-NORGE SLAKTERI AS

VERDALSKALK

MEDIEHUSET INNHERRED

SATS OG TRYKK

VUKU BILSENTER