Takk til gode sponsorer

Hovedsponsor Veressjøen Rundt 2023

AASEN SPAREBANK

VERA HYTTESERVICE

NAVA SPORT

Gullsponsor 2023

UMAS

SCANDIC STIKLESTAD

MASKIN OG MOTOR AS

Sølvsponsor 2022

BYGGMESTER BJARTNES

KVERNMO AS

COOP MIDT-NORGE

MIDT-NORGE SLAKTERI AS

VERDALSKALK

MEDIEHUSET INNHERRED

PREMIESKAPET

VUKU BILSENTER

Bronsesponsor 2023