Veressjøen Rundt 2010

Ole Marius Bach og Ann Sissel Vehus årets vinnere av Veressjøen Rundt sammen med Bernhardt Rønning.

bach_vehus_ronning