Om Veresfestivalen

VERESFESTIVALEN

Slik begynte det…

‘Hovedstyremøte hos Leif Svartås 27. januar 1974.

Sak 18/74. Vedtak: Styret tar kontakt i første omgang med Bernhard Olsen om diskusjon for trasevalg for dette turløpet. Videre en spesiell kontakt med oppsitterne i Vera der planene for dette løpet legges fram for dem.

Møteprotokoll ble underskrevet av: Per Storholmen sekr., Håvard Elnes, Jon Overmo, Arnt Kjesbu, Johs Overmo, Tore Holmli, Leif Svartås.’

Veresfestivalen ble første gang arrangert i 1974, med sommerdans i Vera samfunnshus lørdagskvelden og fjelløpet Veressjøen Rundt søndag. I 1976 ble festivalen utvidet med Veresstafetten og enda en fest fredagskvelden. Samme år arrangerte festivalkomiteen «Historiske vandringer» til kjente og historiske steder i traktene rundt Vera, som Grønås lapplæger, Bringsåsvolden m.fl. Minisjøen – en mini-utgave av Veressjøen Rundt – kom på programmet i 1989.

På slutten av 1990-tallet endret Veressjøen Rundt trasè. Løypa skulle ikke lenger gå i rundt sjøen, den gikk i en fin borklagt trasse. Til glede for noen, til forargelse for andre. Før 40-årsmarkeringen av fjelløpet hadde deltakerantallet sunket betraktelig siden glansdagene på 1990-tallet. Festivalledelsen valgte da å gå tilbake til opphavet, og re-innførte «gammel-leia» rundt sjøen for både trim- og konkurranseklassen. Tilbake var seige myrtrasêer, heftige stigninger, luftige svev ned mot Tronsmoen. Veressjøen Rundt var tilbake til opphavet!

Da Helgådal Idrettslag fylte 75 år i 2015 ønsket Veresfestivalkomiteen å markere dette med et skirenn i rundt Veressjøen. Dette ble såpass populært at komiteen valgte å innføre dette som en del av Veresfestivalen. Lørdag i palmehelga arrangeres skirennet Veressjøen Rundt, et skirenn kommet for å bli.

Les gjerne mer om historien vår her:

Historien

 

Vera 1990