Veressjøen Rundt 2013

Veressjøen Rundt 40 år!

Konkurranseklasser

Trimklasse (204 deltakere)

Minisjøen (135 deltakere)